telephone
office xxxxxxxx
mobile xxxxxxx

Referat af bestyrelsesmøde afholdt hos Preben Larsen, Stenlillevej 12, 4350 Ugerløse, onsdag den 6. september 2023 kl. 18.00.

Deltagere  

Jacob Bøge Hansen                            (JBH)
Jens Nygaard Jensen                          (JNJ)
Lars Palle                                            (LP)
Niels Erik Pedersen                            (NEP)
Ole Olsen                                           (OO) Referent
Preben Larsen                                    (PL)
Ulrich Hansen                                     (UH)

Afbud        

Martin Hansen                                   (MH)
Ole Hou                                              (OH)
Dagsorden

Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

Dagsorden godkendt, referat godkendt.

Pkt.2. Sidste nyt fra formandskabet, LP, UH, NEP

NEP: Mads Bryde Nielsen klager over vandstand i Kalvemose Å.
Vedrørende klage til Naturklagenævnet over sten i Tysinge Å: JBH har fået besked om, at klage behandles inden udgangen af 2024.
Åbent kontor hos kommunen i Klima og Miljø – skulle vi møde op og møde politikerne. Drøftes videre på næste møde – hvad skal være vores budskab – hvad med regulativ for Åmose Å.
Stenstryg ved Bodal Gods er lavet efter et ulovligt regulativ i 1998. Det ulovlige regulativ er fra 1996 – eventuelt klage – PL taler med Erik Hansen Blegmand hos VKST.
Regstrup Å – NEP har bedt om en konsekvensberegning på sten i åen samt ingen grødeskæring, men har intet hørt. 
 
Pkt.3. Medlems og Pengesituationen: PL

Bestyrelsen orienteret.

Pkt.4. Hvordan går det med grødeskæringen: alle

LP: der er grødeskåret fint i Sønderstrup Å.
Ingen andre kommentarer endnu.
Måske er det et problem, at der grødeskæres imens der er så meget vækst på grund af det varme vejr.
LP: skrive til kommunen og efterlyse dokumentation i app, så man kan se arbejdets udførelse samt spørge hvem der er ny leder i afdeling efter Morten Marker er fratrådt.
 
Pkt.5. Input til åsynsmøder i alle tre områder

Åsynsmøde for Tuse Å den 7. september kl. 15.00 med mødested ved broerne ved Tuse Å. Der er ingen reel dagsorden, hvilket ikke er i orden.

Åsynsmøde for Åmose Å den 19. september – se på træ i åen ved Ole K. Jensen, Jonstrup.

Åsynsmøde for Svinninge Å – endnu ingen dato.

Pkt.6. Elverdams Å ved Erik Svane

Der er alt for meget vand i Tempelkrogs-projekt-søen nedenfor Roskildevej.
Michael Hansen på Truelsdalsgården  har vand på hele sit område i Tempelkrogs-projektet, hvilket ikke stemmer overens med aftalen.
LP tale med Michael Hansen om eventuelt at klage over forholdene.
OO tale med Erik Svane om eventuelt igen at kontakte Naturstyrelsen for at kræve vandstanden sænket ved Erik Svanes drænudløb.
 
Pkt.7. Efterårstur

Se på lokale vandløb. Dato fastsat til tirsdag den 10. oktober kl. 12.00.
 
Pkt. 8. Eventuelt

Hvervning af nye medlemmer.Møde slut kl. 21.15.