telephone
office xxxxxxxx
mobile xxxxxxx

Bestyrlsesmøde Holbæk Ålav.  Hos Ulrik

Tilstede var:

Ulrik Hansen = UH

Lars Palle = LP

Niels Erik = NE

Ole Hou = OH

Preben Larsen = PL

Jakob Bøge = JB

Frans Hansen = FH

Martin Hansen = MH

Fraværene Ole Olsen = OO

 

Pkt.1 Godkendt med to extra punkter 3A PL økonomi og 7A MH mål på Åmosen

Pkt.2 LP valgt til formand, UH valgt til næstformand, PL valgt til kasser, OO valgt til sekretær.

Udvalg: Tuse å JB og NE, Svinninge Audebo OH og FH, Åmosen UH og LP

Turudvalg: OH & JB & FH

Teknisk udvalg NE & MH

Arkiverings udvalg OO & JB

Terminsudvalg LP følger op på grødeskæring samt terminer for denne

Aflønning Skal MIN sendes hvert halvårligt.

Pkt.3 Består af LP & UH.

Pkt.3A PL orienter om medlemmer og restancer samt økonomi

PKT.4 Mødeplan: 23 maj hos MH, Sommertur 13 juni, 29 august hos FH

26 september hos JB, 5 december (julefrokost) hos PL, 16 januar hos NE,

OO skal undersøge om datoen 12 marts 2020 passer ind i det politiske.

PKT.5 NE mener maden tager for meget af generalforsamlingen ellers

God beretning og god dialog

Vi aftaler at MH tager kontakt til fors med henblik på at lave et eftermiddags møde 23 maj

For at drøfte klimasikring, overløb, fælles mål for vandføringen i åen

Pkt.6 OO fortæller til næste møde.

Pkt. 7 Der tages kontakt til Bendt Jørgens og der kan trækkes på Torben Møller MH gå vider med dette.

Pkt. 7A vi gennemgår opmåling og regner lidt frem og tilbage og mener det passer med

Vandlogger.

Pkt.8 Vi snakker om at vi det ene eller det andet regulativ for og imod

Vi vil se hvad kommunen vil vælge.

Pkt. 9 der snakkes om det dejlige mad vi fik og det gik OO glip af.

mødet slut kl. 22.02