telephone
office xxxxxxxx
mobile xxxxxxx


Referat af bestyrelsesmøde afholdt hos Lars Palle, Bukkerupvej 98
, 4340 Tølløse, tirsdag den 15. januar 2019, kl. 16.00.

Deltagere 

Jacob Bøge Hansen                          (JB)
Lars Palle                                           (LP)
Martin Hansen                                    (MH)
Niels Erik Pedersen                           (NEP)
Ole Hou                                              (OH)
Ole Olsen                                           (OO) (referent)
Preben Larsen                                   (PL)
Ulrich Hansen                                    (UH)

Afbud       

Klaus Holmegaard Andersen             (KH)Dagsorden

Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

Klaus Holmegaard Andersen har ønsket at udtræde af bestyrelsen som suppleant.
Vi siger tusind tak til Klaus for det gode arbejde, som Klaus har udført i bestyrelsen.

MH’s mailadresse er:
martin@soeren-kristiansen.dk, som bedes tilrettet på relevante steder.

Dagsorden godkendt, referat godkendt.

Pkt. 2. Generel orientering siden sidst: LP, NEP

NEP og LP har været til møde med Henrik Poulsen i administrationen om de to nye broer ved Tåstrupvej og ved Li Knabstrup. Der er aftalt fast geometrisk skikkelse under broerne. Det er aftalt at sænke bro-beton-elementet med 40 cm, så der kan ligge 30 cm sten under bundkoten.
Problem med Brændemølle Å. Bonderup Gods klager. Henrik Poulsen vil foranledige opmåling.

Pkt. 3. Hjemmeside og lagring af data samt dokumenter

Hjemmeside: købe hjælp til at få lavet en menu-skabelon til den nye mere teknisk komplicerede hjemmeside, som nu er hos UnoEuro – OO.
Undersøge mulighed for Dropbox til data i skyen – hvilken sikkerhed og backup er der i skyen – OO.

Pkt. 4. Medlem og pengesituationen: PL

Bestyrelsen orienteret om pengesituation.
Succesfuldt bankskifte til Sparekassen Sjælland-Fyn, som er væsentligt billigere med hensyn til gebyrer.

Pkt. 5. Fremlæggelse og underskrift af endeligt regnskab for år 2018: PL

Regnskab godkendt af revisorer og underskrevet af bestyrelsen.
 
Pkt. 6. Endelig planlægning af generalforsamlingen den 12/03-2019 i Vommevad


Alle bestyrelsesmedlemmer skal give LP et indspil til et emne til beretningen.
Traktement: det samme som vi plejer at få.

Foreløbig plan for indlægsholdere: Thor Gunnar Kofoed fra L&F, Poul Henrik Prahl fra VKST og en person fra Fors (bl.a. Holbæk Kommunes forsyningsselskab) .
 
OO: invitere Udvalget for Klima og Miljø samt embedsmænd.

Pkt. 7. Høringssvar til vandløb under 10 km2 – hvad gør vi


OO: sende mail til medlemmer med opfordring til at gøre indsigelse. Medlemmer er velkomne til at kontakte bestyrelsesmedlemmer. Det er også vigtigt at gøre indsigelse på de vandløb, som er ude af Vandplanerne, da de ellers kan risikere at komme ind igen.
 
Pkt. 8. Opfølgning på vandløb, der skal måles op


Alle ønskede vandløb er medtaget – også Elverdams Åen, som kom med i sidste øjeblik.
UH følge op på, om Brændemølle Å er kommet med.
 
Pkt. 9. Emner til vandsynsmøde

KH erstattes af MH i vandsynsgruppe. OO meddeler dette til Holbæk Kommune.
Forureningssag ved Kobbel Å diskuteret – kunne være håndteret mere smart af kommunen, hvorved skadernes omfang kunne have være begrænset meget væsentligt.

Pkt. 10. Eventuelt

UH: undersøge pris for ”Håndbog for vandplanter” hos Hede Danmark.Mødet sluttede kl. 19.00.