telephone
office xxxxxxxx
mobile xxxxxxx

Referat af bestyrelsesmøde afholdt hos Ole Hou, Søstrupvej 15, 4300 Holbæk torsdag den 3. juni 2021 kl. 18.00.

Deltagere  

Frands Hansen                                    (FH)
Jacob Bøge Hansen                            (JBH)
Lars Palle                                            (LP)
Martin Hansen                                   (MH)
Niels Erik Pedersen                            (NEP)
Ole Hou                                              (OH)
Ole Olsen                                           (OO) Referent
Preben Larsen                                    (PL)
Ulrich Hansen                                     (UH)

Afbud        

Ingen                                                 
 Dagsorden

Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

Dagsorden godkendt, referat godkendt.

Pkt.2. Sidste nyt fra formandskabet: LP, UH, NEP

NEP: brinksikring med sten i kobbel Å – forslag fra kommunen. Regulativmæssig bundbredde skal overholdes – JBH lave indsigelse.
Frej Faurskov Hastrup, Holbæk Kommune stopper på vandløbsområdet og går over til bl.a. paragraf-3 området. Ny medarbejder på vandløbsområdet: Mikkel René Andersen, som biolog med titel af hydrolog.
Vandstandslogger-data kan kun ses i gamle browsere – kommunen skal gøres opmærksom på dette og sende besked videre til HydroInform.

Pkt.3. Medlems og Pengesituationen: PL

Bestyrelsen orienteret om pengesituationen af PL.

Pkt.4. Gennemgang af grødeskæringsplaner

Planer ser ok ud.

Pkt. 5. Videre forløb i Tysinge Å efter politianmeldelse af Holbæk Kommune

Møde hos JBH: fem medarbejdere fra Holbæk Kommune, jurist Nikolaj Schulz, LP, JBH, UH og NEP.
Vandløbet besigtiget men ingen konklusion. Gik hjem med uforrettet sag. En uge senere skrev Holbæk Kommune tilbage og foreslog, at sten skulle lægges tilbage i brinkerne, hvorfra de var gravet ud. Holbæk Ålav svarer Holbæk Kommune, at det er ærgerligt, at kommunen skal politianmeldes før de vil gøre deres pligt. Hertil svarer kommunen 14 dage senere, at de ikke vil kommentere Holbæk Ålavs brev, men at de vil lægge sten tilbage i brinkerne, så de ikke stikker ud. LP svarer tilbage og spørger efter dato for effektuering.

Pkt. 6. Regulativ Åmose Å – brev fra jurist Nikolaj Schulz

Snak med Nikolaj Schulz – Nikolaj har skrevet brev til Holbæk Kommune vedrørende regulativ, da det nuværende regulativ er kendt ulovligt i år 2015, og rykket for handling vedrørende manglende vedligeholdelse, men har ikke fået svar.
Steen Rasmussen hyret af Holbæk Ålav til at måle Åmose Å op via båd. Der skal måles kontinuerligt, hele profilet på hele strækningen.

Pkt. 7. Fortsat samarbejde med Holbæk Kommune

LP tale med Mads Young i Holbæk Kommune om fortsat samarbejde.

Pkt. 8. Udveksling af data på USB-stik – husk at få dem med

Ingen medbragt.

Pkt. 9. Mødeplan for år 2021, herunder sommertur

Møde tirsdag den 07/09-2021 hos PL.
Efterårstur tirsdag den 26/10-2021.
Møde tirsdag den 07/12-2021 hos NEP.
Møde tirsdag den 25/01-2022 hos UH.
Generalforsamling tirsdag den 01/03-2022 i Vommevad Forsamlingshus.

Pkt. 10. Medlemsinformation

Politianmeldelse af Holbæk Kommune, opmåling af Elverdams Å, samarbejde med BL (Bæredygtigt Landbrug), den politiske situation i Holbæk Kommune.

Pkt.11. Eventuelt

Intet at bemærke.


Møde slut kl. 22.30.