telephone
office xxxxxxxx
mobile xxxxxxx

Referat af bestyrelsesmøde afholdt virtuelt med hovedsæde hos Jacob Bøge Hansen, Enghavevej 28, 4340 Tølløse tirsdag den 2. marts 2021 kl. 18.00.

Deltagere  

Frands Hansen                                    (FH)
Jacob Bøge Hansen                            (JBH)
Lars Palle                                            (LP)
Martin Hansen                                   (MH)
Niels Erik Pedersen                            (NEP)
Ole Hou                                              (OH)
Ole Olsen                                           (OO) Referent
Preben Larsen                                    (PL)
Ulrich Hansen                                     (UH)

Afbud        

Ingen                                                 
 Dagsorden

Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

Dagsorden godkendt, referat godkendt.

Pkt.2. Generel orientering siden sidst: NEP, LP, UH

NEP: Kisserup løbet trænger stadig til oprensning, problemer for sommerhusområde. Der er nedskridninger ved overkørsel, så vandet ikke kan passere.
Der er en logger i Tysinge Å, der skal ordnes.
LP: Medarbejder hos Kalundborg Kommune er blevet frosset ude. Er nu rejst til Holbæk Kommune. Vi skal bede kommunen om et organisationsdiagram for Holbæk Kommune, så vi kan finde ud af, hvem der sidder hvor og hvem der bestemmer over hvem.
Kommunen har igen ansat en hydrolog, som er uddannet biolog – og ikke hydrolog.
LP har modtaget referat fra møde med kommunen den 30/6-2020 den 01/02-2021.
Lystfisker Per Christiansen: analyse viser, at vandløb, der løber tør for vand om sommeren, producerer ca. halvdelen af al ørredyngel.
Mads Jung hos kommunen: sten, der er smidt ud midt i Tysinge Å af kommunen efter oprensningen, vil ikke blive fjernet, da der er politisk opbakning til at de skal blive liggende.   

Pkt.3. Regnskab 2020: PL

Regnskab gennemgået af PL. Sendes rundt til underskrivning.
Størrelsen af kontingent fastholdes i 2022, da det er klogt at opbygge en ”krigskasse” med den modstand imod lov og ret, som vi oplever i kommunen.

Pkt.4. Medlems og Pengesituationen: PL

Bestyrelsen orienteret om pengesituationen af PL.

Pkt.5. Hvad gør vi med generalforsamling ?

Vi kan ikke foreløbig holde en generalforsamling med fysisk tilstedeværelse.
Der er ikke stemning for at afholde generalforsamling via internettet.
Hvis medlemmer kan acceptere det, så er det nemmest at udskyde generalforsamling et år yderligere, da vi derved slipper for at lave vedtægtsændringer, idet der i vedtægterne er regler om, hvem der skal på valg i det ene og det andet år. Ved at springe to år over, så kommer vi igen i trit med vedtægterne.
Medlemmerne skal informeres skriftligt og have lejlighed til at opponere mod manglende afholdelse af generalforsamling. Medlemmerne skal desuden have tilsendt kopi af regnskab og senere en form for beretning for året.

Pkt. 6. Politianmeldelse af Holbæk Kommune

Jurist Nikolaj Schulz fra BL har lavet politianmeldelse på BL’s regning.
Der er endnu ingen feedback på politianmeldelse.
LP spørge BL’s sekretær, hvad vi kan forvente af svartid på anmeldelse.
 
Pkt. 7. Forsikringer

Vi tegner en netbank-forsikring, men ikke en ledelsesansvarsforsikring eller en retshjælpsforsikring.
LP tager initiativ.

Pkt. 8. Verserende sager, hvordan går det med Taastrup Å, Åmose Å og Elverdams Å

Taastrup Å: set ved åsyn, at 300 m nedsstrøms slambassin ved Hvalsøvej i Merløse er der nedskridning, som kommunen ikke vil rense op. Kommunen vurderer, men er ikke vendt tilbage.

Åmose Å: kommunen kan ikke administrere ud fra et regulativ, som Naturklagenævnet har kendt ulovligt. Man kan ikke fortsætte med at begå ulovligheder ved ikke at rense op og ikke skære grøde ordentligt – Nikolaj Schulz kontaktes med henblik på at skrive et brev til borgmesteren.

Elverdams Å: NEP foreslår, at LP skal tale med Åstrups Kloster’s bestyrelsesmedlem Gustav Garth-Grüner, der så kan tale med Nikolaj Schulz, om hvad der skal ske, for at få fjernet de to opstemninger i Elverdams Åen ud for Åstrup Kloster’s jorder.

Pkt. 9. Eventuelt

Facebook: ”bevar de forhadte vandløb” – interessante diskussioner og bl.a. 20 siders skrivelse, om hvordan man søger Miljøstyrelsen om midler til vandløbsprojekter, bl.a. smide store sten i vandløbene. Der er afsat 70 millioner kroner til år 2021.Møde slut kl. 22.30.