telephone
office xxxxxxxx
mobile xxxxxxx

Referat af bestyrelsesmøde afholdt hos Martin Hansen, Søskrænten 12, 4340 Tølløse, onsdag den 8. juni 2022 kl. 18.00.

Deltagere  

Frands Hansen                                    (FH)
Jacob Bøge Hansen                            (JBH)
Lars Palle                                            (LP)
Martin Hansen                                   (MH)
Niels Erik Pedersen                            (NEP)
Ole Hou                                              (OH)
Ole Olsen                                           (OO) Referent
Preben Larsen                                    (PL)
Ulrich Hansen                                     (UH)

Afbud        

Ingen                                                 
 
 Dagsorden

Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

Dagsorden godkendt, referat godkendt.

Pkt.2. Sidste nyt fra formandskabet: LP, UH, NEP

UH: Løvenborg Gods har lavet aftale med kommune om ingen grødeskæring i Regstrup Å fra indløb i voldgrav til avlsgård, hvor der er fald. Kommune skal dog grødeskære, hvis der opstår problemer.

Pkt.3. Medlems og pengesituationen: PL

Bestyrelsen orienteret.

Pkt.4. Er der styr på grødeskæring og grødeskæringsplaner

Åmose Å ikke grødeskåret på grund af for lidt vand til at sejle.
LP: Sønderstrup Å grødeskåret fint.
JBH: Tåstrup Å grødeskåret fint.
PL: følger op på grødeskæring i Dønnerbækken.
 
Pkt.5. Videre forløb i Tysinge Å efter afgørelsen fra Holbæk Kommune

Klage til Naturklagenævn. JBH klager og LP klager.
 
Pkt.6. Regulativ for Åmose Å: LP, NEP

Der har været møde i kommunen med deltagelse af to regulativ-eksperter fra Hede Danmark, nemlig Inger Klindt og Bjarne Moeslund.
Vi kan ikke acceptere tolerancer med hensyn til bunddybde.
Der skal være krav om grødeskæring, når vandspejl når en bestemt højde.
Vandløbet skal overholde det gamle (forrige) regulativs kravkurve. I dag løber der 25 procent for lidt vand i forhold til vandstandshøjden.

Pkt.7. Hvad sker der i Elverdams Å: OO

Erik Svane holder møde med embedsfolk fra både Holbæk og Lejre kommuner den 16/06-2022, for at drøfte hvad der skal gøres for at sænke vandstanden til det aftalte niveau.

Pkt. 8. Indsigelser mod vandplaner

OO advisere medlemmer om at huske at lave indsigelser mod vandplanerne.
 
Pkt. 9. Udveksling af data på USB-pinde

Husk at få dem med til bestyrelsesmøderne.

Pkt. 10. Eventuelt

Politi-svar vedrørende Gislinge Å. Kontakte politiet. Bede om info fra Holbæk Kommune for at kunne klage. Der skal permanent være en strømrende, hvor billeder viser noget helt andet.
Møde slut kl. 22.35.