telephone
office xxxxxxxx
mobile xxxxxxx

Referat af bestyrelsesmøde afholdt hos Frands Hansen, Gamle Præstebrovej 9, 4532 Gislinge, tirsdag den 4. oktober 2022 kl. 18.00.

Deltagere  

Frands Hansen                                    (FH)
Jacob Bøge Hansen                            (JBH)
Lars Palle                                            (LP)
Martin Hansen                                   (MH)
Niels Erik Pedersen                            (NEP)
Ole Hou                                              (OH)
Ole Olsen                                           (OO) Referent
Preben Larsen                                    (PL)
Ulrich Hansen                                     (UH)

Afbud        

Ingen

 
 Dagsorden

Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

Dagsorden godkendt, referat godkendt.

Pkt.2. Sidste nyt fra formandskabet: LP, UH, NEP

Behandles under de nedenstående punkter.

Pkt.3. Medlems og pengesituationen: PL

Bestyrelsen orienteret.

Pkt.4. Tysinge Å: JBH, LP

LP har indgivet yderligere information til klagenævn vedrørende manglende vandføringsevne opstrøms de udlagte sten i vandløbet.

Pkt.5. Vanløse Mose Å

Robert Nøddebo har lavet kontrol af regulativ. Vand står 40 cm for højt i forhold til regulativet.
Michael Tranekjær Jensen fra kommunen siger, at der er renset op. Lodsejer Johannes Andersen har bedt om dokumentation for oprensning, men har ikke modtaget dette.
Forslag til åsyn: Vanløse Mose Å, Tysinge Å, Elverdams Å (ved Erik Svane), Gislinge Å.

Pkt.6. Kommunikation med kommunen

Gislinge Å: FH prøver at få etableret et møde med Michael Tranekjær Jensen. Er endnu ikke lykkedes.
FH er blevet kontaktet af Morten Marker fra kommunen vedrørende manglende oprensning.
Åbent kontor i kommunen: møde udvalgsmedlemmer og drøfte samarbejdsformen (eller manglen på samme) og få drejet samtalen hen på vandløb frem for kommunikation.
 
Pkt.7. Elverdams Å ved Erik Svane: OO

Der er ikke sket noget siden sidste møde. Erik Svane har rykket. Måske en ide at kontakte Naturstyrelsen igen.
 
Pkt. 8. Vådgøringsprojekt omkring Åmosen

Forslag om et projekt på 2-3000 ha i Sorø, Kalundborg og Holbæk kommuner.
Frygt for at lodsejere opstrøms projektet kan blive ramt.
UH lave møde med Kongsdal hhv. Bodal.
Der vil opstå problemer med fosfor afgivelse, hvis området sættes under vand.

Pkt. 9. Referat fra møde med kommunen hos PL

Møde vedrørende Dønnerbækken og Møllerenden. Grøden er skåret to måneder før deadline, så der er groet meget ny grøde op. Der bør være mere kapacitet til grødeskæringen, så den kan foretages på det optimale tidspunkt.
Der er grødepropper, som kommunen ikke har fulgt op på.
Det er aftalt at sejle igennem 2-3 uger efter sidste grødeskæring.
Michael Tranekjær Jensen vil have at PL skal vedligeholde en overkørsel, som kommunen har ødelagt.
Kommunen vurderer genvækst – PL vurderer mangelfuld grødeskæring – påstand mod påstand.
Brev fra Michael Tranekjær Jensen er fyldt med ord, men ingen konklusioner på, hvad der skal gøres.
Hvorfor har kommunale medarbejdere ikke GPS med, når man er til møde om manglende grødeskæring.

Pkt. 10. Politisag vedrørende Gislinge Å

Udspil fra jurist Oskar Verdoner Møller, Bæredygtigt Landbrug drøftet.

Pkt. 11. Eventuelt

Forslag til indlægsholdere ved generalforsamling:
Allan Holm Nielsen – ved meget om spildevand i vandløb – tænketank GROWZ.
Nina Cedergreen – ved meget om vandkvalitet.
Knud Jeppesen – Nordjylland – vandløb.

Frank Hansen, Søstrup har ikke fået grødeskåret i Kalvemose Å og der er heller ikke færdigmeldt på strækningen.


Møde slut kl. 22.00.