telephone
office xxxxxxxx
mobile xxxxxxx

Referat af bestyrelsesmøde afholdt hos Preben Larsen, Stenlillevej 12, 4350 Ugerløse tirsdag den 7. september 2021 kl. 18.00.

Deltagere  

Frands Hansen                                    (FH)
Jacob Bøge Hansen                            (JBH)
Lars Palle                                            (LP)
Martin Hansen                                   (MH)
Niels Erik Pedersen                            (NEP)
Ole Hou                                              (OH)
Ole Olsen                                           (OO) Referent
Preben Larsen                                    (PL)
Ulrich Hansen                                     (UH)

Afbud        

Ingen                                                 
 Dagsorden

Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

Dagsorden godkendt, referat godkendt.

Pkt.2. Sidste nyt fra formandskabet: LP, UH, NEP

Ved sten-projekter i vandløb skal det forlanges, at der laves vandføringsmålinger før og efter projekternes gennemførelse. Det skal desuden præciseres at vandføringsevnen skal bevares.

NEP og UH: Dønnerup Gods har kontaktet ålavet vedrørende nedhængende vegetation i Åmose Å. Det er Kalundborg Kommune, der skal tage sig af dette.

Der er masser af spildevandsoverløb fra rensningsanlægget til Tysinge Å – se på PULS-databasen (Punkt UdLedningsSystem).

Pkt.3. Medlems og Pengesituationen: PL

Bestyrelsen orienteret om pengesituationen af PL.

Pkt.4. Gennemgang af oprensningstabeller fra Holbæk Kommune: alle

Vandføringsmålinger (regulativ kontrol). I Kalvemose Å og Tuse Å er der flere steder, hvor kravkurven ikke er overholdt. En hel masse andre vandløb er også gennemgået. Opmålingen er foretaget af Hede Danmark (VSP Danmark).
Vi skal skrive til kommunen og bede om, at Kommunen vender tilbage, når der er foretaget oprensning.
Bliver der kontrolopmålt efter oprensning ?
Vi skal overveje, om ålavet har flere steder, hvor vi ønsker opmåling.
Vi skal spørge kommunen, om der er lavet regulativ på den nye strækning af Tuse Å.
Der mangler 30 procent vandføring i Tuse Å efter station 2425. Her skal renses omgående og senest den 10/11. Der kan løbe 900 liter vand pr sekund, men der skal kunne løbe 1500 liter vand pr sekund.

Pkt. 5. Gennemgang af opmåling af Åmose Å: NEP

Åmose Å er blevet screenet med ’ekkolod’ af SR Bathymetry  (Steen Rasmussen). Der er problemer fra station 14.000 til station 18.000, hvor der er meget små tværsnitsarealer (Skellingsted Bro er ved station 17.000).

Pkt. 6. Holbæk Kommune vandløbsafdeling

LP har haft møde med Mads Young, som var meget negativt. Det er svært at forestille sig et konstruktivt samarbejde.
Sten i Tysinge Å er trykket tilbage i brink, men det er ikke lavet godt nok – kun halvt.

Pkt. 7. Generalforsamling og emner til denne: alle

Emne: Steen Rasmussen fortælle om sin nye vandløbs-opmålings-metode.

Pkt. 8. Efterårstur: turudvalg

Emner: Tuse Å, Elverdams Å, besøg på Axelborg.

Pkt.9. Eventuelt

LP havde husket at medbringe USB-stik til backup.

Ellers inter at bemærke.


Møde slut kl. 22.30.