telephone
office xxxxxxxx
mobile xxxxxxx

Referat af bestyrelsesmøde afholdt hos Ulrich Hansen, Nyrupvej 81, 4180 Sorø, tirsdag den 30. maj 2023 kl. 18.00.

Deltagere  

Jacob Bøge Hansen                            (JBH)
Jens Nygaard Jensen                          (JNJ)
Lars Palle                                            (LP)
Martin Hansen                                   (MH)
Niels Erik Pedersen                            (NEP)
Ole Hou                                              (OH)
Ole Olsen                                           (OO) Referent
Preben Larsen                                    (PL)
Ulrich Hansen                                     (UH)

Afbud        

IngenDagsorden

Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

Dagsorden godkendt, referat godkendt.
Materiale vedrørende Tysinge Å politisagen sendt til Peter Kjær Knudsen, som sender det videre til MF Hans Christian Schmidt.
 
Pkt.2. Sidste nyt fra formandskabet, LP, UH, NEP

UH: Møde vedrørende lavbundsjordsprojekt i Åmosen. Jord testes for at finde ud af, om der er f.eks. en orkide, så jord kan omklassificeres til paragraf-3, hvorved erstatning bliver meget mindre.
Stenstryg i Åmose Å er muligvis lavet efter, at det ulovlige regulativ er trådt i kraft, hvorfor der kan klages til Naturklagenævnet.  

Pkt.3. Medlems og Pengesituationen: PL

Bestyrelsen orienteret.

Pkt.4. Er der styr på grødeskæring og grødeskæringsplaner, hvem gør hvad: alle

Åmose Å kan ikke grødeskæres fra båd på grund af for lav vandstand. Kræver mejekurv.
Kunne man fotografere Åmose Å med drone for at finde ud af, om der er spærringer og efterfølgende tage billeder på stedet samt sende disse til kommunen.
Hvad men kommunens færdigmeldingssystem til grødeskæring – virker det ikke længere – LP spørge Holbæk Kommune. Hvad med billeddokumentation af grødeskæring.
 
Pkt.5. Nyt fra Tysinge Å: LP

MF Hans Christian Schmidt er på sagen.
LP’s sag i Naturklagenævnet er faldet, med den begrundelse at LP’s jord er for langt væk fra problemet – men dette bør ses i forhold til den ringe faldhøjde – LP: kote 33,80, JBH: kote 33,55, hvilket svarer til et fald på 25 cm fald på 2,5 km, hvilket svarer til 0,1 promille fald.
 
Pkt.6. Vandparkering hos Kim Kjær Knudsen: alle

Vi er hverken for eller imod og tænker ikke at projektet vil få nævneværdig indflydelse på vandafledningsforholdene i Åmose Å.

Pkt.7. Vandprojekt i Regstrup Å: NEP

Holbæk Kommune vil ophøre med grødeskæring på delstrækninger i Regstrup Å, bl.a. igennem byen. Ålavet kræver beviser for, at det ikke vil give problemer – konsekvensberegninger.
Vil lægge sten i Regstrup Å fra hovedgaden i Regstrup til rensningsanlægget i Regstrup – 136 m3 sten.
Vil ophøre med grødeskæring i Egemoseløbet. Holbæk Kommunes konsekvensberegning siger, at vandstanden vil stige 9 cm.
 
Pkt. 8. Eventuelt

Lave et eksempel på en politianmeldelse for manglende regulativ for Åmose Å - Oskar Verdoner Møller, jurist, Bæredygtigt Landbrug.
Sommertur udsat til tirsdag den 3. oktober 2023.Møde slut kl. 22.15.