telephone
office xxxxxxxx
mobile xxxxxxx

Referat af bestyrelsesmøde afholdt hos Niels Erik Pedersen, Li. Knabstrupvej 9, 4420 Regstrup tirsdag den 7. december 2021 kl. 18.00.

Deltagere  

Frands Hansen                                    (FH)
Jacob Bøge Hansen                            (JBH)
Lars Palle                                            (LP)
Martin Hansen                                   (MH)
Niels Erik Pedersen                            (NEP)
Ole Hou                                              (OH)
Ole Olsen                                           (OO) Referent
Preben Larsen                                    (PL)
Ulrich Hansen                                     (UH)

Afbud        

Ingen                                                 
 Dagsorden

Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

Dagsorden godkendt, referat godkendt.

Der opstod en diskussion om retten til at færdes langs vandløb samt rettighed til at kræve regulativer overholdt på alle strækninger. Aftalt at kontakte Nikolaj Schulz fra Bæredygtigt Landbrug (BL) vedrørende dette.

Pkt.2. Generel orientering siden sidst: LP, NEP

LP: der er ikke længere nogen dialog med Holbæk Kommune – efter sidste politianmeldelse af kommunen. Før var der lidt sporadisk dialog.
Orientering om oprensning – kommunen skriver rent ud sagt, at de ikke har til hensigt at overholde lovgivningen. Spørge Nikolaj Schulz, om vi skal gå til Tilsynsrådet eller til Ombudsmanden. Efterfølgende skal OO forsøge at udfærdige et klageskriv til den valgte instans.

Pkt.3. Samarbejde med Holbæk Kommune

Intet samarbejde overhovedet.
Forsøge at appellere til ny kommunalbestyrelse om at genoptage samarbejde.


Pkt.4. Medlems og Pengesituationen: PL

Bestyrelsen orienteret om pengesituationen af PL.

Pkt.5. Honorar til LP

Bestyrelsen har besluttet at give LP et beskedent honorar for LP’s enorme arbejdsindsats, som næsten altid er træls og op ad bakke.

Pkt.6. Kontingent for år 2022

Kontingent for år 2022 er det samme som i år 2021. Dette er indirekte besluttet ved sidste års generalforsamling, som jo desværre blev aflyst på grund af corona-situationen.

Pkt. 7. Generalforsamling og emner til denne: alle

Emne: Steen Rasmussen fortælle om sin nye vandløbs-opmålings-metode.
Emne: Helge Danneskiold-Samsøe, formand for Danske Vandløb.

Pkt.8. Eventuelt

Udskridning ved Vognserup Enge, hvor kommunen har forsøgt at lave en brinksikring. Denne udskridning spærrer for vandløbet.

Der er lagt sten ud i Regstrup Å uden nogen form for tilladelse.

Ellers inter at bemærke.


Møde slut kl. 22.30.