telephone
office xxxxxxxx
mobile xxxxxxx

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde afholdt hos Preben Larsen, Stenlillevej 12, 4350 Ugerløse, mandag den 7. marts 2022 kl. 18.00.

Deltagere  

Jacob Bøge Hansen                            (JBH)
Lars Palle                                            (LP)
Martin Hansen                                   (MH)
Niels Erik Pedersen                            (NEP)
Ole Hou                                              (OH)
Ole Olsen                                           (OO) Referent
Preben Larsen                                    (PL)
Ulrich Hansen                                     (UH)

Afbud        

Frands Hansen                                    (FH)
 
 Dagsorden

Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde

Dagsorden godkendt, referat godkendt.

Pkt.2. Konstituering og nedsættelse af udvalg

1. LP genvalgt som formand.
2. UH næstformand.
3. PL kasserer.
4. OO sekretær.
5. Åsynsgrupper uændrede.
6. Forretningsudvalg: LP, UH og NEP.
7. Turudvalg: PL, JBH, OH og FH.

Pkt.3. Gennemgang af forretningsorden

Ingen ændringer.

Pkt.4. Mødeplan 2022/ 2023

07/03-2022: konstituerende bestyrelsesmøde hos PL.
18/05-2022: sommertur.
08/06-2022: ordinært bestyrelsesmøde hos MH.
07/09-2022: ordinært bestyrelsesmøde hos LP.
04/10-2022: bestyrelsesmøde hos FH, opfølgning på grødeskæring og oprensning.
05/12-2022: bestyrelsesmøde hos JBH, forberede generalforsamling.
25/01-2023: bestyrelsesmøde hos OO, forberede generalforsamling.
02/03-2023: generalforsamling i Vommevad Forsamlingshus.

Pkt.5. Evaluering af generalforsamling samt drøftelse af forslag fra medlemmer

Regnskab kunne eventuelt vises samme med det aktuelle års og næste års budget.
Vildtkamera ved Bromølle Kro – foreslå kommunen af købe et sådant.
Husk at bruge ’Giv et praj’ app’en, hvis der er problemer langs vandløbene.
 
Pkt.6. Samarbejde med kommune

LP invitere formanden for Udvalget for Klima, Miljø og Natur, Karen Thestrup Clausen til møde.
Eventuelt foreslå et møde mellem ålavs-bestyrelse og hele Udvalget for Klima, Miljø og Natur.
 
Pkt.7. Regulativ Åmose Å

Der skal være møde med kommunen om nyt regulativ den 07/04-2022.
Holbæk Kommune har lavet kravkurver, men vi kender ikke indhold.
Vi lader kommunen spille ud og tager efterfølgende en diskussion i forhold til SR Batymetri’s opmålinger.
NEP: spørge efter materiale fra Holbæk Kommune før mødet, så der er mulighed for forberedelse.

Pkt. 8. Politianmeldelser af Holbæk Kommune

Tysinge Å parkeret af Holbæk Kommune – skal videre til Naturklagenævnet.
LP bedt om aktindsigt hos politiet, men har ikke fået svar – er dette ok – spørge advokat Nikolaj Schulz.
Gislinge Å sag ligger hos politiets advokat, som måske vil stille spørgsmål til Holbæk Kommune.

Pkt. 9. Restancer med hensyn til betaling af kontingent

PL fremlagde liste.

Pkt. 10. Eventuelt

Intet at bemærke.

Møde slut kl. 21.15.