telephone
office xxxxxxxx
mobile xxxxxxx

 Holbæk Ålav hvem er vi så ?

 

Ålavet startede i foråret 2008 efter at en gruppe ildsjæle havde sammensat et sæt vedtægter som skulle bære lavet. Vores vigtigste formålsparagraf er at sikre de afvandingsmæssige interesser for vores medlemmer, som også er en meget vigtig del i de fremtidige vand og miljøplaner. Gruppen følte at vedligeholdelsen af vandløbene i Holbæk Kommune blev svigtet og følte, at det ville være godt med en gruppe, der kunne presse vandløbsmyndigheden til at overholde regulativerne, for så var vi nået langt.

 

I samme tidsrum besluttede Holbæk kommune at etablere tre åsynsgrupper dækkende Åmose Å systemet, Svinninge-Audebo Å systemet samt Tuse Å systemet (inklusiv Elverdams Å), som skulle sørge for at kommunen lever op til deres servicemål. Disse grupper består af en repræsentant fra DN, Lystfiskerne, Dansk Landbrug, Holbæk Ålav og Holbæk Kommune.

 

                                        Hvad har vores oplevelser været?

 

Arbejdet i åsynsgrupperne har lært os, at man når langt med en fornuftig dialog og at det nytter noget at holde på vores ret. Vi har også forstået, at nogle steder må man give for at kunne tage, forstået på den måde at nogle steder skal åen have et naturligt løb, hvor den egner sig til det og med plads til at fisk kan yngle og andre steder må der tages mere aktivt fat for at vi kan komme af med vores vand fra markerne. Vi har også lært, at det er vigtigt at sætte sig ind i de mange forskellige regulativer, der findes i kommunen og at forstå det der er skrevet, så vi kan være en part i den dialog der foregår.

Vi har den opfattelse, at der er sket meget med vores åer i 2008, men vi er også klar over at arbejdet ikke er slut her og at vi står over for store udfordringer i de kommende år. Vi har her brug for ekspertise og sparring til at rådgive os rigtigt og her har vi en rigtig god sammenarbejdspartner i den lokale landboforening Gefion.

Vi ser tydelige eksempler på, at der ved sidste regulativ ændringer ikke har været reageret kraftigt nok på de ændringer, der ville ske og ser i dag resultatet med stigende vandstand i åløb og oversvømmelser som resultat. 

 

Hvad gør vi så?

 

Vi arbejder fremadrettet for vores medlemmers interesse og jo stærkere vi er, jo længere når vi i det fremadrettede arbejde. Derfor synes vi det er vigtigt at melde sig ind i vores forening og støtte vores arbejde, så vi ikke kommer til at stå i samme våde klamme situation som i 2007. Det kan gøres ved at kontakte Preben Larsen på tlf.  23600370 eller mail tingbjerg1@pc.dk  eller  vores hjemmeside www.holbaekaalav.dk